تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

حرف تازه – اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی۴۱ میلیون و۷۴۰ هزار ریال            – ۳۰۰ هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی۲۲ میلیون ریال                           + ۲۰۰ هزار ریال
ربع سکه بهار آزادی۱۰ میلیون و۴۰۰ هزار ریال              – ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال       بدون تغییر