تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

حرف تازه – اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

سکه تمام بهار آزادی ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال        + یک میلیون ریال هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال          بدون تغییر
ربع سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال         – ۱۵۰ هزار ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال    + ۷۰ هزار ریال