سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

حرف تازه – اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی۴۰ میلیون و۱۳۰ هزار ریال         – ۲۳۰ هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال          – ۱۰۰ هزار ریال
ربع سکه بهار آزادی۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال          – ۱۰۰ هزار ریال
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۴ میلیون و ۸۰ هزار ریال     بدون تغییر