تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد .

حرف تازه – اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  :

سکه تمام بهار آزادی ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال                   – ۷۰۰ هزار ریال
نیم سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال                     + ۵۰ هزار ریال
ربع سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال                    + ۵۰ هزار ریال
هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال                بدون تغییر