در هفتمین دوره مسابقات تنیس روی میز آقایان شهرداری های کلانشهرهای کشور که به میزبانی شهرداری رشت برگزار شد، شهرداری رشت توانست به عنوان نائب قهرمانی دست یابد.

حرف تازه – در هفتمین دوره مسابقات تنیس روی میز آقایان شهرداری های کلانشهرهای کشور که به میزبانی شهرداری رشت برگزار شد، شهرداری رشت توانست به عنوان نائب قهرمانی دست یابد.

این مسابقات در دو گروه با حضور ۹ تیم برگزار شد که شهرداری رشت در گروه “ب” با تیم های شیراز، اهواز، اصفهان و کرج هم گروه بود.

گفتنی است تیم های تبریز به مقام اول و شیراز و مشهد به مقام سوم مشترک دست یافتند. همچنین در رقابت های انفرادی این مسابقات نیز سیامک نصیری و مهدی حسین زاده هر دو از تبریز به مقام های اول و دوم و جواد بشقه ساز  از تبریز و رضا تیموری از مشهد مقام سوم مشترک را به دست آوردند. همچنین شهرداری اهواز در پایان رقابت ها به عنوان تیم اخلاق انتخاب شد.

در اختتامیه این رقابت ها در رشت گروه سرود شهرداری رشت به اجرای برنامه پرداخت و شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران مهمان ویژه این دوره از مسابقات بود.