حرف تازه – شهردار رشت در انتصاباتی جدید، مدیران و حامیان اجرای ۲۴ پروژه شاخص سال ۹۷ را تعیین کرد پروژه ها طی زمان اجرا در سال جاری زیرنظر مدیریت منصوبین خواهند بود. حامد عبدالهی عضو هیئت رئیسه شهرداری رشت در گفت و گو با خبر راست، صدور احکام مسئولیت از سوی شهردار رشت جهت […]

حرف تازه – شهردار رشت در انتصاباتی جدید، مدیران و حامیان اجرای ۲۴ پروژه شاخص سال ۹۷ را تعیین کرد پروژه ها طی زمان اجرا در سال جاری زیرنظر مدیریت منصوبین خواهند بود.

حامد عبدالهی عضو هیئت رئیسه شهرداری رشت در گفت و گو با خبر راست، صدور احکام مسئولیت از سوی شهردار رشت جهت تکمیل پروژه های شهرداری را کاری شایسته و بجا دانست و اعلام داشت که بنده و همکارانم در شورای شهر با همدلی موانع و مشکلات احتمالی را مرتفع خواهیم کرد.

لازم به ذکر است؛شهردار رشت در انتصاباتی جدید، مدیران و حامیان اجرای ۲۴ پروژه شاخص سال ۹۷ را تعیین کرد پروژه ها طی زمان اجرا در سال جاری زیرنظر مدیریت منصوبین خواهند بود و مدیران منصوب شده نماینده ویژه شهردار در پروژه های شاخص شهر در سال جاری هستند.

حامد عبدالهی بیان کرد: اکنون که در فصل مناسب جهت عملیات عمرانی هستیم باید از فرصت استفاده کنیم و کارها را پیش ببریم و سرعت اجرای پروژه در فصل بهار و تابستان بیشتر است و همچنین نارضایتی های کمتری را برای مردم ایجاد خواهد کرد.

او تصریح کرد اعضای شورا نیز در این امر از شهردار حمایت نموده و نظارت مستمر در روند اجرای پروژه ها خواهیم داشت تا انشاءالله موجبات رضایت و رفاه شهروندان رشتی فراهم گردد.