مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان به دلیل حمایت از مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که وی نیز بخاطر حمایت از خانواده‌ای بهایی به زندان افتاده است، با حکم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به حبس تعزیری و ممنوعیت حضور در شورای شهر اصفهان محکوم شده است.

حرف تازه – دادگاه تجدیدنظر آقای مقدری را به «یک سال حبس تعزیری» و «دو سال انفصال از شورای شهر» اصفهان و «دو سال ممنوعیت حضور در احزاب» و «دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی» محکوم کرده است.

به گزارش بی بی سی، آقای مقدری، دبیرکل سابق حزب سازمان عدالت و آزادی است که دفتر مرکزی این حزب در شهر اصفهان است.

یکی از مهمترین اتهاماتی که شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای مقدری را براساس آن محکوم نموده حمایت از مهدی حاجتی، عضو زندانی شورای شهر شیراز است.

آقای حاجتی سال گذشته پس پیگیری و حمایت از یک خانواده بهایی بازداشت شده در شیراز از سوی نهاد‌های امنیتی در این استان دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده قضایی در نهایت وی به دو سال زندان و یکسال تبعید به یکی از شهر‌های خارج از استان فارس محکوم شد.

در روز‌های اخیر فرماندار شیراز با توجه به حکم زندان آقای حاجتی، جانشین وی را به شورای شهر شیراز معرفی نمود که این مسئله از سوی رییس شورای شهر مورد پذیرش واقع نشد.

از دیگر دلایل صدور حکم برای آقای مقدری حمایت از علی‌اصغر غروی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و مسئول دفتر این حزب در شهر اصفهان و همچنین اعتراض به نحوه برخورد با تجمع صنفی معلمان است.

حکم بدوی این عضو شورای شهر اصفهان در تیرماه امسال صادر شده بود که “دو سال حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر” بود.

منع حضور عضو شورای شهر اصفهان با حکم دادگاه

پس از صدور حکم اولیه دادگاه آقای مقدری در توییتر خود نوشت که دلیل شکایت‌ها علیه‌اش از سوی ستاد امر به معروف اصفهان، انتشار فهرست دریافت‌های نقدی نهاد‌های انقلابی، مذهبی و مدنی در دوره شهرداری اصولگرایان، اعتراض به واگذاری معدن موته به حوزه علمیه اصفهان، نصب مجسمه کاوه آهنگر و موضوع دوچرخه‌سواری زنان بوده و حکم دادگاه را هزینه شفافیت خوانده بود.