از میان شیشه از میان مه مجموعه داستانی از استاد علی خدایی است. محبوب ترین مجموعه داستان ایرانی که در کتابخانه شخصی دارم و به کسی هم قرض نمی دهم!

حرف تازه – از میان شیشه از میان مه مجموعه داستانی از استاد علی خدایی است. محبوب ترین مجموعه داستان ایرانی که در کتابخانه شخصی دارم و به کسی هم قرض نمی دهم. البته سالهاست عادت امانت دادن کتاب را کنار گذاشته ام.

علی خدایی مرد با اخلاق و با سواد داستان نویسی معاصر ایران است. سالهایی که داستان نویسی را تازه شروع کرده بودم و طبق روال بی مهری های دوستان داستان نویس رشت شامل حالم می شد زمانی که مانند این روزها اینترنت و دسترسی راحت به افراد نبود علی خدایی جزو چهار نفری بود که همیشه با حوصله به صورت تلفنی به سوالاتم پاسخ می داد و راهنمایی می کرد و از همه بیشتر تشویق به نوشتن… البته باید از خانم  شوکت منصوری و جناب مجید دانش آراسته و استاد خوبم حسین مرتضاییان آبکنار تشکر کنم.

هیچ وقت فراموش نمی کنم اولین باری که با علی خدایی تماس گرفتم و گفتم دوست دارم از نزدیک ببینمت از رشت کوبیدم رفتم اصفهان و دیدمش. آن روز علی خدایی مرخصی گرفت و ساعت ها با من که هر کلمه ای در مورد داستان نویسی را می بلعیدم ساعت ها قدم زد و با من از داستان و نوشتن صحبت کرد؛ صبورانه و مهربان… و آنچه مرا تا اصفهان کشاند خواندن مجموعه داستان از میان شیشه از میان مه بود.

امروز سی و چهارمین سالروز تولد مجموعه داستان است و شنیدم روزجهانی عاشقان کتاب است.

من خواندن این مجموعه داستان لطیف را به همه عاشقان کتاب توصیه می کنم.
رشت
هجدهم مرداد نود و هفت
سروش علیزاده