برای معرفی مهندس اسماعیل سرائی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانید با مراجعه به لینک زیر کلیپ معرفی را مشاهده نمایید.

حرف تازه – برای معرفی مهندس اسماعیل سرائی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانید با مراجعه به لینک زیر کلیپ معرفی را مشاهده نمایید.

معرفی اسماعیل سرائی