علی اوسط رادمهر به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه یک رشت منصوب شد.

حرف تازه – علی اوسط رادمهر به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه یک رشت منصوب شد.

طی آئینی مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و اقتصادی منطقه یک شهرداری رشت با حضور ناصر عطایی مدیر منطقه، معاونین و جمعی از مسئولین و مدیران داخلی منطقه یک شهرداری رشت برگزار شد.

 ناصر عطایی مدیر منطقه ضمن خوشامد گویی به حاضرین در جلسه و عرض خیر مقدم به علی اوسط رادمهر، از زحمات هاجر خرم دل تقدیر و برای وی در سمت جدیدش به عنوان معاون مالی و اقتصادی منطقه سه شهرداری رشت آرزوی توفیق کرد.