حرف تازه – علیرضا انصاری، به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت منصوب شد. انصاری پیش از این حکم  به معاون فعلی سیاسی اجتماعی فرمانداری رودبار مشغول به کار بود. پس از انتخاب علی وارسته معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت به عنوان سرپرست فرمانداری رودسر این جایگاه در انتظار حکمی از سوی سرپرست فرمانداری […]

حرف تازه – علیرضا انصاری، به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت منصوب شد.

انصاری پیش از این حکم  به معاون فعلی سیاسی اجتماعی فرمانداری رودبار مشغول به کار بود.

پس از انتخاب علی وارسته معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت به عنوان سرپرست فرمانداری رودسر این جایگاه در انتظار حکمی از سوی سرپرست فرمانداری رشت بود که سرانجام سید محمد احمدی علیرضا انصاری را به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت منصوب کرد.

پیش از این انصاری در زمان فرمانداری سید محمد احمدی در رودبار هم به عنوان معاون سیاسی فرمانداری فعالیت می کرد و حالا بار دیگر دوران جدیدی از همکاری احمدی و انصاری رقم خورد.