حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان گیلان طی روزهای ابتدایی هفته آتی رفتنی خواهد شد. مسعود رهنما که در دوران حضور خود حواشی سیاسی فراوانی را رقم زد و بارها مورد انتقاد ورزشکاران و رسانه ها قرار گرفت سرانجام از ورزش و جوانان گیلان […]

حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان گیلان طی روزهای ابتدایی هفته آتی رفتنی خواهد شد.

مسعود رهنما که در دوران حضور خود حواشی سیاسی فراوانی را رقم زد و بارها مورد انتقاد ورزشکاران و رسانه ها قرار گرفت سرانجام از ورزش و جوانان گیلان رفتنی شده و البته هنوز استعفا و یا برکناری او به طور قطعی مشخص نشده است.

انتصابات سیاسی در هیئت های ورزشی، ایجاد چند دستگی در میان ورزشکاران و مربیان هیئت های مختلف، ورود پر حاشیه به مباحث سیاسی و مدیریتی شهر و کشور و اظهارنظرهای تعجب برانگیز، اخراج از بسیج و کسب نتایج ضعیف در میادین بین المللی و سهمیه صفر گیلان در المپیک گذشته تنها بخشی از کارنامه نه چندان موفق و پرحاشیه مسعود رهنما در ورزش و جوانان گیلان بوده است.

گفته می شود رهنما احتمالا از صبح فردا در محل کار حضور نخواهد داشت.

هنوز این خبر به طور قطعی تایید نمی شود و خبرهای تکمیلی در این خصوص منتشر خواهد شد.