حرف تازه – مسعود نصرتی شهردار رشت طی حکمی سرپرست مدیریت حوزه شهردار را منصوب کرد. بر این اساس مسعود حاج نصرالهی با حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست مدیریت حوزه شهردار منصوب شد. مسعود حاج نصرالهی متولد ۱۳۵۰ و از نیروهای رسمی شهرداری به شمار می رود که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت صنعتی (سال […]

حرف تازه – مسعود نصرتی شهردار رشت طی حکمی سرپرست مدیریت حوزه شهردار را منصوب کرد.

بر این اساس مسعود حاج نصرالهی با حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست مدیریت حوزه شهردار منصوب شد.

مسعود حاج نصرالهی متولد ۱۳۵۰ و از نیروهای رسمی شهرداری به شمار می رود که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت صنعتی (سال ۱۳۸۸)  و کارشناسی ارشد مدیریت گرایش تحول سازمانی (۱۳۹۶) از دانشگاه آزاد قزوین می باشد.
 
حاج نصرالهی با سابقه ۲۲سال خدمت در پست های سازمانی مختلف تجربیات ارزنده ای را به همراه دارد. در سوابق سرپرست جدید مدیریت حوزه شهرداررشت، کارشناس حوزه اداری و مالی، مدیر امور اداری، مدیر حوزه شهردار و شورای شهر به مدت ۱۷ سال و مدیر عملکرد سازمانی شهرداری قزوین و مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی شهردار رشت به چشم می خورد.