طی حکمی از سوی علیرضا علیزاده رئیس هیئت بوکس شهرستان رشت، مسئول کمیته انضباطی این هیئت منصوب شد.

حرف تازه – طی حکمی از سوی علیرضا علیزاده رئیس هیئت بوکس شهرستان رشت، میلاد نجف پور به عنوان مسئول کمیته انضباطی این هیئت منصوب شد.

بر اساس حکم صادره از سوی علیزاده از این پس میلاد نجف پور عهده دار مسئولیت کمیته انضباطی هیئت بوکس شهرستان رشت خواهد بود.

هیئت بوکس استان گیلان و شهرستان رشت در ماه های اخیر موفقیت های قابل توجهی را در سطح کشور و در رده های سنی کسب کرده است و به نظر می رسد مسئولین این هیئت در تلاشند تا تحولی تاریخی در این هیئت ایجاد نمایند.