با صدور حکمی از سوی حسین میربلوک، مسئول کمیته اطلاع رسانی هیئت کبدی استان گیلان منصوب شد.

حرف تازه – با صدور حکمی از سوی مهندس حسین میربلوک، رئیس هیئت کبدی گیلان، مهتا صدری به‌عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی هیئت کبدی استان گیلان منصوب شد.

در بخشی از حکم حسین میربلوک آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب جنابعالی به‌موجب این حکم به سمت مسئول کمیته اطلاع رسانی هیئت کبدی استان گیلان منصوب ‌می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال جهت رشد این ورزش موفق باشید.

مهتا صدری از فعالان فرهنگی و رسانه ای استان گیلان است که پیش از این مسئولیت روابط عمومی کمیته والیبال ساحلی استان را نیز بر عهده داشته است.