حرف تازه – طی مراسمی روز سه شنبه محمد یزدانی و پیمان ذاتی به عنوان مسئول نواحی یک و سه شهرداری منطقه یک رشت معرفی شدند. مراسم معارفه مسئول نواحی یک و سه با حضور مدیر منطقه مهندس ناصر عطایی و معاونین منطقه آقای مهندس قنبری و مهندس هاتفی و مهندس شیخ کاظمی و جمعی […]

حرف تازه – طی مراسمی روز سه شنبه محمد یزدانی و پیمان ذاتی به عنوان مسئول نواحی یک و سه شهرداری منطقه یک رشت معرفی شدند.
مراسم معارفه مسئول نواحی یک و سه با حضور مدیر منطقه مهندس ناصر عطایی و معاونین منطقه آقای مهندس قنبری و مهندس هاتفی و مهندس شیخ کاظمی و جمعی از مدیران در دفتر مدیریت منطقه یک برگزار شد.
در این مراسم از زحمات آقای رضا حنیفی طوبستانی در این پست تجلیل و محمد یزدانی که پیش از این مسئول ناحیه سه منطقه یک شهرداری رشت بود به عنوان مسئول ناحیه یک منطقه یک شهرداری رشت معرفی شد.
همچنین پیمان ذاتی هم که پیش از این مدیر فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت بود به عنوان مسئول ناحیه سه منطقه یک شهرداری رشت معرفی شد.