در حالی که برخی رسانه ها از بستری شدن ناصرحاج محمدی شهردار رشت و وخامت حال او صحبت می کردند ، وی با حضور در ستاد انتخاباتی سید حسن حسینی شاهرودی نماینده فعلی شاهرود حمایت خود را از وی اعلام کرد.

حرف تازه – در حالی که برخی رسانه ها از بستری شدن ناصرحاج محمدی شهردار رشت و وخامت حال او صحبت می کردند ، وی با حضور در ستاد انتخاباتی سید حسن حسینی شاهرودی نماینده فعلی شاهرود حمایت خود را از وی اعلام کرد.

حاج محمدی در حالی که اتیکت شهرداری رشت را روی کت خود نصب کرده بود حمایت خود را از کاندیداتوری وی اعلام کرد.

حاج محمدی که سابقه شهرداری شاهرود را نیز در کارنامه خود دارد در دوره پیش نیز از حامیان حسینی شاهرودی محسوب می شد و با توجه به سوابق مطلوب در شهرداری شاهرود، یکی از گزینه های بالقوه و آتی شهرداری این شهر محسوب می گردد.

هنوز مشخص نیست حاج محمدی در روز انتخابات در کدام حوزه انتخاباتی رای خود را به صندوق می اندازد.

  • منبع خبر : گیل خبر