با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه 29 شهریور ماه از ساعت 21:30 مراسم شام غریبان زینبی ویژه بانوان در مقابل ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود.

حرف تازه – مراسم شام غریبان زینبی، ویژه بانوان، در رشت برگزار می شود.

با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه ۲۹ شهریور ماه از ساعت ۲۱:۳۰ مراسم شام غریبان زینبی ویژه بانوان در مقابل ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود.

این مراسم با روایت خوانی بانوان از شام اسیری ناموس آل محمد (ص) و با لبیک شیر زنان با حضرت زینب (س) و حماسه زینبی همراه خواهد بود.