حرف تازه – مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت عصر دیروز برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات امیرتیموری، ابراهیم چیرانی به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معارفه شد. علی اکبر ولایتی، فرهاد رهبر، مسعود نصرتی، محمدحسین قربانی و چندین چهره شاخص دیگر در این مراسم حضور داشتند.

حرف تازه – مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت عصر دیروز برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات امیرتیموری، ابراهیم چیرانی به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معارفه شد.

علی اکبر ولایتی، فرهاد رهبر، مسعود نصرتی، محمدحسین قربانی و چندین چهره شاخص دیگر در این مراسم حضور داشتند.