حرف تازه – مدیر مالی جدید شهرداری رشت منصوب شد. بر اساس گزارش های دریافتی طی ابلاغی از سوی فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت، مجتبی ماه پسند به سمت مدیر مالی شهرداری رشت منصوب شد. ماه پسند پیش از این سابقه معاون مالی شهرداری رشت را نیز در کارنامه داشته است. احمدرضا حق بین تا […]

حرف تازه – مدیر مالی جدید شهرداری رشت منصوب شد.

بر اساس گزارش های دریافتی طی ابلاغی از سوی فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت، مجتبی ماه پسند به سمت مدیر مالی شهرداری رشت منصوب شد.

ماه پسند پیش از این سابقه معاون مالی شهرداری رشت را نیز در کارنامه داشته است.

احمدرضا حق بین تا امروز عهده دار این مسئولیت بود و در دوران مسئولیت خود تلاش فراوانی برای ساماندهی امور مالی داشت.

حرف تازه ضمن تقدیر از زحمات احمدرضا حق بین، برای مجتبی ماه پسند نیز آرزوی موفقیت دارد.