به اتفاق آرای هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرانزلی و با حکم دکترحسن پورقربان شهردار بندرانزلی، آقای امین شجاع به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد.

حرف تازه – مدیرعامل باشگاه شهرداری بندرانزلی معرفی شد.
به اتفاق آرای هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرانزلی و با حکم دکترحسن پورقربان شهردار بندرانزلی، آقای امین شجاع به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد.
حسن پورقربان با تقدیر از زحمات و تلاش های محمد جواد مرادی، برای مدیر عامل جدید باشگاه آرزوی موفقیت و سربلندی داشت.
شهردار بندرانزلی ضمن اظهار امیدواری برای دنبال شدن طرح ها و برنامه های آتی باشگاه اظهار داشت: جزئیات امور باشگاه به تناسب اولویت و اهمیت مدیریت شود تا جوانان بیشتری جذب ورزش شوند.
حسن پورقربان همچنین از شورای اسلامی شهر به دلیل تصویب بودجه برای این باشگاه تشکر کرد.