با توجه به هشدارهای کارشناسان و صاحب نظران در زمینه وجود گرما و کمبود احتمالی آب با کمال تاسف در هر دو سطح یعنی هم مسئوولان با مدیریت ضعیف و هم برخی از شهروندان و روستاوندان با عدم مدیریت مصرف آب با مشکل مواجه شده ایم.

حرف تازه – در ارتباط با مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان به نظر می رسد مشکل اصلی از مدیریت ضعیف و مشکل فرعی از عدم مدیریت مصرف توسط روستاوندان باشد.

عمده ترین مشکل در بحث آب روستایی ضعف مدیریت و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود است،به طوری که هم اکنون در برخی از روستاهای شرق گیلان به ویژه روستاهای بخش مرکزی شهرستان لنگرود، لاهیجان و رودسر و بخش های اطاقور و … با مشکلات جدی مواجه هستند.

عدم ترمیم بسیاری از شکستگی لوله های آب در مسیرهای مختلف باعث شده تا آب زیادی در طول مسیر تا رسیدن به روستاوندان به هدر برود و تقریبا از چشم مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی دور افتاده است.

در برخی از روستاهای چاف و چمخاله لنگرود که در بلندی هم قرار ندارند آب به روستاییان نمی رسد.

مدیران و مدیر عامل محترم آبفار روستایی گیلان چرا پاسخگوی مردم نیستند؟ به نظر می رسد مدیریت آبفار گیلان با کمی دقت نظر و مدیریت، می توانست بحران تنش آبی را در روستاهای شرق و غرب گیلان حداقل به خوبی مدیریت کند ولی با کمال تاسف این کار نشده است!!؟