رسول آمویی از راس مخابرات گیلان کنار گذاشته شد و صبح امروز علیرضا پارسایی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد.

اختصاصی حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است آمویی مدیرکل مخابرات گیلان ساعاتی پیش برکنار شده است و به عنوان کارشناس طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

به نظر می رسید نارضایتی عمومی از عملکرد مخابرات گیلان رو به افزایش بود و این تغییر و تحول در راس مخابرات استان می تواند تا حدودی رضایت گیلانیان را جلب نماید.

گفته می شود پارسایی از معاونین مخابرات گیلان شانس بالایی برای رسیدن به سرپرستی و حتی مدیرکلی این مجموعه را دارد.

تکمیلی: 

رسول آمویی از راس مخابرات گیلان کنار گذاشته شد و صبح امروز علیرضا پارسایی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد.

پیش از این حرف تازه، در بسته شنیده های خود از این تغییر و تحولات خبر داده بود که در نهایت تایید شد.

مدیریت تاسف بار آمویی با اعتراض شهروندان و کارمندان همراه بود و حتی در مراسم معارفه امروز نیز شاهد حاشیه هایی از این اعتراضات بودیم. 

عقب افتادگی استان در حوزه های مختلف مخابراتی و افت برخی شاخص ها از جمله دلایل اعتراض به عملکرد این مدیر غیربومی بود که با وجود مخالفت استاندار وقت و نمایندگان استان در نهایت به گیلان تحمیل شده بود.

شایان ذکر است آمویی به عنوان مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی مخابرات ایران منصوب شد.