سرانجام پس از انتقادات گسترده مردم نسبت به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق گیلان، جمشید طالبی از راس این مجموعه کنار رفت.

حرف تازه – سرانجام پس از انتقادات گسترده مردم نسبت به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق گیلان، جمشید طالبی پس از نزدیک به ۱۵ سال از راس این مجموعه کنار رفت.

بر این اساس محمداسماعیل هنرمند به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق گیلان منصوب شد.

او پیش از این معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق گیلان بود.

مراسم معارفه مدیرعامل جدید با حضور همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و غلامعلی رخشانی مهر معاونت هماهنگی توزیع توانیر برگزار می شود.