حرف تازه: حجت جذب در جلسه عصر شنبه کمیسیون های بودجه و فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت به انتقاداتی در خصوص به هم ریختگی اداری مدیریت شهری رشت در برگزاری برنامه های هفته رشت پرداخت. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه مجری برخی برنامه ها مناطق شهرداری معرفی شده اند گفت: بودجه […]

حرف تازه: حجت جذب در جلسه عصر شنبه کمیسیون های بودجه و فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت به انتقاداتی در خصوص به هم ریختگی اداری مدیریت شهری رشت در برگزاری برنامه های هفته رشت پرداخت.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه مجری برخی برنامه ها مناطق شهرداری معرفی شده اند گفت: بودجه از سازمان فرهنگی پیش بینی می شود و اجرا در اختیار شهرداری منطقه است. اگر سازمان فرهنگی داریم باید این سازمان متولی امور فرهنگی باشد.

وی با انتقاد از موازی کاری ها تصریح کرد: همین امر سبب شده است کارها از پایه با مشکلاتی مواجه باشد. با توجه به اینکه ظاهرا بودجه امور فرهنگی خاصی در شهرداری مناطق دیده نشده است می تواند درخواست برگزاری برنامه فرهنگی از شهرداری های مناطق به سازمان بیاید اما متولی باید سازمان فرهنگی باشد.

حجت جذب با تاکید بر اینکه سازمان سازوکار خود را دارد و باید توانایی چنین کارهایی را داشته باشد افزود: با کلیات برگزاری برنامه فرهنگی در هفته رشت مخالف نیستم؛ ساز و کار اداری به هم ریخته است و مبنای کار، مبنای درستی نیست.

در ادامه فرانک پیشگر رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا نیز با اشاره به وجود تناقض و تضاد در مجموعه شهرداری گفت: بر اساس اساسنامه وزارت کشور تمام کارهای اجرایی مرتبط با سازمان مربوط به حیطه سازمان است و بر عهده سازمان است و حوزه های دیگر اجازه ورود ندارند مگر آنکه در بودجه بندی اصلاحی صورت بگیرد.