باشگاه سپیدرود رشت به پرداخت مبلغ ۱۸۵ میلیون تومان به طلبکار این باشگاه محکوم شد.

حرف تازه – فرامرز ورمقانی با شکایت از باشگاه سپیدرود رشت موفق شد حکم دادگاه را علیه این باشگاه که فصل گذشته به لیگ دسته اول سقوط کرد بگیرد.

در پی شکایت ورمقانی و طبق حکم دادگستری کل استان گیلان، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی- حقوقی شهرستان رشت باشگاه سپیدرود را به پرداخت ۱۸۵ میلیون تومان محکوم کرد که علاوه بر این پول باید هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم پرداخت شود.

این شکایت از باشگاه سپیدرود تحت مالکیت جواد تن‌زاده انجام شده و ورمقانی در تلاش است اگر این پول پرداخت نشد حکم توقیف اموال این باشگاه را بگیرد.