با تغییر ترکیب اکثریت شورا در آستانه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم، محمد پورناصرانی به جدی ترین گزینه شهرداری رشت تبدیل شد.

حرف تازه – با تغییر ترکیب اکثریت شورا در آستانه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم، محمد پورناصرانی به جدی ترین گزینه شهرداری رشت تبدیل شد.

به گزارش حرف تازه و بر اساس شنیده ها طیف شش نفره ای متشکل از رمضانپور، زاهد، حاجی پور، رسولی، جذب و عبدالهی به عنوان اکثریت شورا شکل گرفته است. با تشکیل این طیف اکثریت به نظر می رسد هریک از گزینه های اصلاح طلبان و یا رضا رسولی که کاندیدای ریاست شوند کار چندان سختی برای جذب ۶ رای نخواهند داشت و گفته می شود رضا رسولی کاندیدای نهایی خواهد بود.

اما از سوی دیگر شنیده شده است که پس از انتخابات هیئت رئیسه، پروژه عبور از حامد عبدالهی و سید امیرحسین علوی به عنوان کاندیداهای شهرداری رشت کلید خواهد خورد و محمد پورناصرانی به عنوان جدی ترین گزینه بار دیگر مطرح خواهد شد. 

گفته می شود در صورت مطرح شدن نام پورناصرانی افرادی چون رمضانپور، زاهد، حاجی پور، رسولی و شیرزاد ممکن است به او رای دهند و شاید با حضور علیپور این طیف به اکثریت نیز برسد. 

حتی اگر شیرزاد و علیپور نیز به این جمع اضافه نشوند باز هم پورناصرانی با ۴ رای به یکی از جدی ترین گزینه ها تبدیل خواهد شد اما حضور حاجی پور و رسولی در این طیف اضافه شدن شیرزاد به این جمع را محتمل خواهد کرد. چرا که به نظر می رسد با این تصمیم، شیرزاد ضمن عبور از طیف اقلیت و حضور در جمع اکثریت، ریاست کمیسیون بهداشت را حفظ می کند و این مسئولیت را تقدیم فرانک پیشگر نخواهد کرد. 

باید منتظر ماند تا ببینیم این شنیده ها تا چه حد رنگ واقعیت به خود می گیرد؟

خبرهای قطعی و تکمیلی در آینده منتشر خواهد شد.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه