در حالی که لیست های حمایتی متعددی از جریانات سیاسی و گروه های مختلف در روزهای اخیر منتشر شده است، لیستی موسوم به گیلان سربلند نیز منتشر شد.

حرف تازه – در حالی که لیست های حمایتی متعددی از جریانات سیاسی و گروه های مختلف در روزهای اخیر منتشر شده است، لیستی موسوم به گیلان سربلند نیز منتشر شد.

این لیست که متشکل از جمعی از نمایندگان سابق و چهره های جدید است به نظر می رسد در اغلب حوزه ها از بخت بالایی برای پیروزی نسبی در انتخابات برخوردار است.

لیست گیلان سربلند دقایقی قبل در فضای مجازی منتشر شده است و دست به دست می چرخد.