همه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه سردار جنگل رشت امروز دوشنبه 5 اسفند لغو است.

حرف تازه – اداره کل فرودگاه گیلان اعلام کرد : به علت باطل شدن همه پروازهای ورودی به رشت ، پروازهای امروز دوشنبه ۵ اسفند ۹۸ لغو شد.