حرف تازه – دکتر علوی در همایش ملی پژوهش های نوین در معماری که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار گردید با نقد از اتفاقات غیر کارشناسی رخ داده در حوزه معماری شهری خواستار اجرای مبانی معماری علی الخصوص توجه به اقلیم، فرهنگ و توپوگرافی در اجرای پروژه ها شد. رییس شورای شهر با اشاره […]

حرف تازه – دکتر علوی در همایش ملی پژوهش های نوین در معماری که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار گردید با نقد از اتفاقات غیر کارشناسی رخ داده در حوزه معماری شهری خواستار اجرای مبانی معماری علی الخصوص توجه به اقلیم، فرهنگ و توپوگرافی در اجرای پروژه ها شد.

رییس شورای شهر با اشاره به طرح بازآفرینی شهری که از سوی وزارت راه و شهرسازی در سطحی ملی در حال تدوین است تغییر در سیاستهای کلان معماری و شهرسازی در این ابعاد را ناشی از وجود اشتباهات گذشته دانست.

وی با ذکر این مطلب که توجه به مبانی معماری ایرانی اسلامی بهترین الگو برای معماری شهری از ایده تا اجرا میباشد اظهار داشت: دغدغه اصلی مدیریت شهری در این حوزه حفظ اماکن تاریخی با تعریف مدلهای اقتصادی مناسب و ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست.

دکتر علوی با بیان این مورد که در زمینه بافت تاریخی در گذشته غفلت هایی جبران ناپذیری صورت گرفته با اشاره به جایگاه محوری این ابنیه ها در حفظ فرهنگ و تاریخ شهر خواستار ورود جدی و دغدغه مند دانشگاهیان در این حوزه شد و از حمایتهای مجموعه شورای شهر در این باره خبر داد.