حرف تازه – رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم دغدغه مندی مدیران سازمانها در هزینه بیت المال اظهار داشت: باید کمک به قهرمانان با توجه به مقطع قهرمانی آنها و تایید فدراسیون‌های مربوط صورت گرفته و برخوردهای سلیقه ای از میان برود. چهل و دومین جلسه کمیسیون برنامه، […]

حرف تازه – رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم دغدغه مندی مدیران سازمانها در هزینه بیت المال اظهار داشت: باید کمک به قهرمانان با توجه به مقطع قهرمانی آنها و تایید فدراسیون‌های مربوط صورت گرفته و برخوردهای سلیقه ای از میان برود.

چهل و دومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در تالار شورا با دستورات تهاتر بدهی شرکت مخابرات گیلان با یک باب خانه، پرداخت خسارت اراضی اهالی کچا و جکلبندان حاصل از شیرابه زباله سراوان ، کمک مالی به مخترع گیلان ، افزایش نرخ بلیط دستگاههای شهرشادی برگزار شد.

رییس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با نقد از فقدان یک دستور العمل مشخص در مورد کمک به ورزشکاران و هیئت های ورزشی،رویکرد سلیقه ای و عدم رعایت عدالت در این باره را نتیجه نداشتن برنامه مشخص دانست.

زاهد با تاکید بر لزوم دغدغه‌مندی مدیران سازمانها در هزینه بیت المال اظهار داشت باید کمک به قهرمانان با توجه به مقطع قهرمانی آنها و تایید فدراسیون‌های مربوط صورت گرفته و برخوردهای سلیقه ای از میان برود.

وی با ذکر این مطلب که کسب مدال بین المللی توسط ورزشکاران رشتی را یک افتخار برای شهر و شهروندان میداند بر تجلیل درخور شان قهرمانان بین المللی تاکید داشت.

رسولی با تایید سخنان زاهد با اشاره به دربرگیری قابل توجه بسیاری از رشته ها رزمی،بوکس،کشتی و… که اتفاقا توانایی کسب مدال های رنگین در مسابقات بین المللی را نسبت به فوتبال بیشتر دارند از توجه بیشتر به سایر رشته ها در کنار فوتبال به عنوان تغییر رویکرد مدیریت شهری یاد کرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه شورای رشت با بیان این مطلب که ورود به ورزشهای حرفه ای در شرح وظایف شهرداری نمیباشد و قوانین بالادستی شهرداری ها را از ورود به این حوزه منع کرده لیکن به علت تاثیرات جانبی اجتماعی و فرهنگی ناشی از کسب عناوین ورزشی را باعث حمایت مدیران شهری علی الخصوص اعضای شورا از همشهریان قهرمان در رشته های ورزشی دانست.

شیرزاد نیز با تاکید بر حمایت از ورزشکارانی که برای شهر با کسب مدالهای بین المللی افتخار آفرینی میکنند خواستار توجه ویژه به ورزش بانوان و ایجاد فضایی مناسب با رسیدگی به زیرساخت‌ها در این حوزه شد.

سخنگوی شورای شهر با نقد از وضعیت سردخانه آرامستان رشت و نبود یک سردخانه مجهز فراخور شرایط کلانشهری همچون رشت ساخت سردخانه و خرید چند دستگاه آمبولانس حمل متوفی را از اولویت های این سازمان دانست.

ایلنا