جواد تن زاده * – لازمه بستر سازی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در مجموعه شهرداری و مدیریت شهری کلان شهر رشت، ایجاد فضای آرامش و اطمینان و نیز ثبات مدیریتی پایدار، غیر شکننده و غیر سیاسی با رویکرد ایجاد یک عملکرد شیشه ای و شفاف بوده که باعث توسعه پایدار […]

جواد تن زاده * – لازمه بستر سازی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در مجموعه شهرداری و مدیریت شهری کلان شهر رشت، ایجاد فضای آرامش و اطمینان و نیز ثبات مدیریتی پایدار، غیر شکننده و غیر سیاسی با رویکرد ایجاد یک عملکرد شیشه ای و شفاف بوده که باعث توسعه پایدار شهر و افزایش درآمد شهرداری می گردد.

در این راستا ساخت مراکز توریستی و تفریحی با هدف جذب و ماندگاری توریست در شهر رشت با پتانسیل ایجاد حمل و نقل آبی بر روی دو رودخانه درون شهری و نیز تالاب عینک در اولویت بوده و همچنین مراکز تجاری و توسعه فرهنگی یکی از راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت می باشد. به طور مثال محدوده پیاده راه فرهنگی شهر رشت پس از بازنگری در معماری و منظر شهری آن جهت خروج از حالت بن بست و ایجاد رونق در محدوده بازار رشت نیازمند رویکردی ویژه جهت عبور ترافیک وسایل نقلیه عمومی و نیز شخصی با پرداخت هزینه تردد می باشد.

همچنین توسعه و ساخت شهرک های اقماری مدرن با هدف تمرکز زدایی جمعیت و ترافیک از بافت مرکزی شهر و نیز ساماندهی اصناف و کاربری های مزاحم با هدف تجمیع آنها در خارج از هسته مرکزی شهر از جمله راهکارهای بلند مدت قابل ارائه در مدیریت شهری می باشند. 

از طرفی توسعه حمل و نقل عمومی با رویکرد ریلی سبک (LRT) و یا تراموای شهری  و حذف خطوط تحت عنوان BRT که خود عاملی در جهت حذف دسترسی ها و از بین رفتن منظر شهری گردیده است می تواند به عنوان مهمترین عامل جذب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه شهر تعریف شود. از طرف دیگر ورود بخش خصوصی از طریق شرکتهای اتوبوسرانی خصوصی و یا میدی باسهای مدرن می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری های قابل توجیه در مدیریت شهری رشت گردد.

سرمایه گذاری در ساخت پارکینگهای طبقاتی به صورت یک برنامه میان مدت و نیز ساخت پارکینگهای مکانیزه هوشمند با ظرفیت ۵ تا ۲۰ خودرو در مساحت های محدود  به صورت یک برنامه اولویت دار کوتاه مدت جهت ورود بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل می باشد.  

*دکترای مهندسی حمل و نقل و  ترافیک و نیز عضو هیات علمی دانشگاه  و جامعه فرهیختگان ترافیک کشور