گزارش های دریافتی حاکی از آن است در جلسه امروز شورای اسلامی شهر رشت، لایحه دو فوریتی عقد قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری رشت در شرکت تعاونی کارکنان به صحن می آید.

اختصاصی حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است در جلسه آتی شورای اسلامی شهر رشت، لایحه دو فوریتی عقد قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری رشت در شرکت تعاونی کارکنان به صحن می آید.

در حالی که از مدت ها قبل، مشکلات متعدد به وجود آمده برای اقشار حجمی شهرداری رشت از جمله تاخیر در پرداخت حقوق ها سبب شد تا مجموعه مدیریت شهری در فکر راه اندازی شرکت تعاونی کارکنان و عقد قرارداد نیروهای حجمی با مدلی جدید باشد حالا در گام نخست قرار است رانندگان استیجاری مجموعه شورا و شهرداری رشت به این شرکت تعاونی بپیوندند.

در شرایطی که سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت، بر ضرورت ساماندهی تمامی نیروهای حجمی در قالب شرکت تعاونی کارکنان تاکید داشته است و پیش از این نیز کمیسیون بودجه شورا تلاش ها و رایزنی های بسیاری را در این زمینه صورت داده است قرار است لایحه دو فوریتی عقد قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری رشت در شرکت تعاونی کارکنان به عنوان گام نخست در دستور کار قرار گیرد تا در صورت موفقیت به الگویی کاربردی برای تبدیل وضعیت تمامی نیروهای حجمی تبدیل شود.

رانندگان استیجاری شهرداری رشت که عمدتا از قشر جوان جامعه به شمار می روند از مدت ها قبل چشم انتظار تصمیم شورانشینان در این خصوص هستند تا به وضعیت مبهم شغلیشان پایان داده شود و بی تردید انتظار دارند به دور از نگاه های طیفی و جناحی بهترین تصمیم برای مجموعه مدیریت شهری و کارکنان حجمی آن اتخاذ گردد.