با رای نمایندگان مجلس، علی لاریجانی در سال چهارم مجلس دهم بار دیگر به ریاست رسید.

حرف تازه – با رای نمایندگان مجلس، علی لاریجانی در سال چهارم مجلس دهم بار دیگر به ریاست رسید.

لاریجانی که کاندیدای فراکسیون مستقلان ولایی بود با ۱۵۵ رای از ۲۷۴ رای ماخوذه ریاست خود را تکرار کرد. محمدرضا عارف کاندیدای فراکسیون امید نیز ۱۰۵ رای به دست آورد. ضمن آن که محمدجواد ابطحی ۹ رای را به خود اختصاص داد و ۵ رای شمارش شده باطله اعلام شد. فراکسیون نمایندگان ولایی گزینه ای معرفی نکرده بود.

مسعود پزشکیان از فراکسیون امید و عبدالرضا مصری از فراکسیون ولایی به عنوان نواب رئیس معرفی شدند و علی مطهری از کسب کرسی نایب رییسی مجلس بازماند.

پزشکیان ۱۴۸ رای، مصری ۱۴۳ رای، مطهری ۱۲۸ رای و فرهنگی ۱۲۱ رای از مجموع ۲۸۰ رای را اخذ کردند تا بدین ترتیب در سال چهارم مجلس دهم، مطهری نایب رئیسی را به مصری واگذار کند.