دلار 50 تومان در صرافی ها ارزان شد و یورو ثابت ماند.

حرف تازه – صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۴ و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها همچنین دلار را از مردم با قیمت ۱۴هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است؛ این در حالی است که قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.