لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات پارس خودرو ساعاتی قبل اعلام شد.

حرف تازه – لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات پارس خودرو ساعاتی قبل اعلام شد.

جزئیات تغییرات قیمتی انواع محصولات پارس خودرو را مشاهده می کنید:

خودرو قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان)
پارس تندر ۴۸/۲۶۰/۰۰۰ ۸۴/۲۰۰/۰۰۰
ساندرو دنده ای ۹۵/۰۰۰/۰۰۰
ساندرو اتوماتیک ۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰
ساندرو استپ وی دنده ای ۱۰۳/۱۰۰/۰۰۰
ساندرو استپ وی اتوماتیک ۱۲۲/۷۰۰/۰۰۰
برلیانس H220 دنده ای ۴۳/۶۰۰/۰۰۰ ۶۴/۲۰۰/۰۰۰
برلیانس H230 دنده ای ۴۳/۶۰۰/۰۰۰ ۶۴/۵۰۰/۰۰۰
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ ۶۶/۴۸۰/۰۰۰ ۱۰۷/۴۰۰/۰۰۰
برلیانس H330 دنده ای ۱٫۶ ۵۴/۸۰۰/۰۰۰ ۸۹/۵۰۰/۰۰۰
برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ ۶۳/۷۴۰/۰۰۰ ۱۰۲/۴۰۰/۰۰۰
برلیانس H320 دنده ای ۱٫۶ ۵۶/۸۰۰/۰۰۰ ۸۸/۴۰۰/۰۰۰
برلیانس کراس اتوماتیک ۱٫۶ ۶۷/۷۰۰/۰۰۰ ۱۱۵/۴۰۰/۰۰۰