محسن شریفی از ورزشکاران جوان بندرانزلی که به علت ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان شهید بهشتی انزلی بستری بود درگذشت.

حرف تازه – محسن شریفی از ورزشکاران جوان بندرانزلی که به علت ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان شهید بهشتی انزلی بستری بود درگذشت.

چند روز قبل فردی که مدعی طب اسلامی است از او و چند بیمار دیگر عیادت کرد و داروهای مخصوص خود را نیز به برخی از بیماران از جمله محسن شریفی داد.

جالب آن که آن فرد مدعی طب اسلامی با انتشار ویدئوهایی به طرز وقیحانه ای به کری خوانی برای پزشکان پرداخته و برخی توصیه های کادر بهداشت و درمان را نادیده گرفته است.

از مقامات قضایی انتظار می رود ضمن بررسی دقیق تمامی ابعاد ماجرا جهت روشن شدن موضوع، با چنین افرادی که از یک سو زحمات پزشکان و کادر درمان را نیز نادیده می گیرند و از سوی دیگر با جان هموطنانمان بازی می کنند شدیدترین برخورد قانونی ممکن را داشته باشند تا درس عبرتی برای سایرین شوند و بعد از این هر فردی خارج از جامعه پزشکی به خود اجازه تجویز داروهای غیرمتداول و ارائه روش های عجیب و غریب را ندهد.

البته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز اعلام کرده است: هر شخصی با هر لباسی و با هر نگاه درمانی و پزشکی وارد بیمارستان ها و مراکز درمانی شود و مداخله درمانی و غیرقانونی کند، براساس قانون مجرم محسوب می‌شود.