فروش فوری تنظیم بازار ویژه تابستانه ایران خودرو از روز شنبه ۱۹ مردادماه آغاز می شود.

حرف تازه – فروش فوری تنظیم بازار ویژه تابستانه  ایران خودرو از روز شنبه ۱۹ مردادماه آغاز می شود.