گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوری محصولات خود در اولین روز خرداد ماه را اعلام کرد.

حرف تازه – سایپا اعلام کرده است در طول فرآیند ثبت نام بایستی مجموعه ای از اطلاعات شخصی شامل اطلاعات شناسنامه ای، کدپستی، اطلاعات مربوط به آدرس، اطلاعات تماس و اطلاعات کارت بانکی را در فیلدهای مورد نظر وارد کند.

در این طرح فروش فوری، تیبا ۴۲ میلیون و ۴۳ هزار تومان، سایپا ١٣١ به قیمت ۳۷ میلیون ۳۸۱ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ به قیمت ۴۰ میلیون ۲۱۳ هزار تومان، سایپا ١١١ به قیمت۳۹  میلیون و ۶۸۱ هزار تومان، ساینا به قیمت۵۳  میلیون ۵۴۳ هزار تومان و خودرو کوییک ۵۹ میلیون  ۵۰۰ هزارتومان فروخته می شود.