فرهاد پاک سرشت هنرمند نامدار گیلانی که از چند سال قبل به دلیل بیماری صعب العلاج در بستر بیماری بود، درگذشت.

حرف تازه – فرهاد پاک سرشت هنرمند نامدار گیلانی که از چند سال قبل به دلیل بیماری صعب العلاج در بستر بیماری بود، درگذشت.

این کارگردان نئاتر و تلویزیون که از نویسندگان و شاعتران نامدار گیلان نیز بود عصر یکشنبه در بیمارستان آریای رشت دار فانی را وداع گفت.

وی متولد ۱۳۳۶ در شهرستان فومن بود.

نویسندگی نمایشهای بار دیگر باران، یک پنجره برای دیدن، شب بلند مختار، چهارشنبه خاتون، مرغابی در شب ساتچمه، اویستی و یک جای پرت، و همچنین نویسندگی فیلم نامه و کارگردانی مجموعه ها و فیلم های داستانی همچون فرشته ها نمی میرند، آن سنگ گران، مسلخ، فردا روشن است، تنگامه، خانه اجدادی، ایست و گلاب و همچنین کارگردانی دهها نمایشنامه و اجرا در استان و خارج از استان از جمله سوابق هنری وی است.