شنیده ها حکایت از آن دارد که علیرغم آنکه امیر احمدی فرد رئیس جوان شورای اسلامی انزلی در موعد قانونی اقدام به استعفا از عضویت در شورای شهر انزلی کرده و استعفای وی با موفقت اعضای شورا همراه بوده است، هنوز صورتجلسه استعفای وی توسط فرماندار شهرستان انزلی تایید نشده است!

حرف تازه – شنیده ها حکایت از آن دارد که علیرغم آنکه امیر احمدی فرد رئیس جوان شورای اسلامی انزلی در موعد قانونی اقدام به استعفا از عضویت در شورای شهر انزلی کرده و استعفای وی با موفقت اعضای شورا همراه بوده است، هنوز صورتجلسه استعفای وی توسط فرماندار شهرستان انزلی تایید نشده است!

این در حالیست که با تایید صورتجلسه نفر علی البدل بجای احمدی فرد می بایست وارد شورا شده و هیئت رئیسه موقت تا پایان سال دوم شورا نیز انتخاب شود.

گفتنیست امیر احمدی فرد با استعفا از حضور در شورای اسلامی شهر انزلی خود را آماده حضور در عرصه انتخابات مجلس از حوزه شهرستان انزلی کرده است.

  • منبع خبر : رشت 20