عکسی کمتر دیده شده از میرشمس مومنی زاده فرماندار جدید رشت را در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

حرف تازه – عکسی کمتر دیده شده از میرشمس مومنی زاده فرماندار جدید رشت را در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

چهره های حاضر در عکس از سمت چپ به ترتیب: سید کاظم دلخوش بخشدار صومعه سرا، میرشمس مومنی زاده شهردار، عبدالرضا بی آزار معاون فرماندار، سرهنگ بیگلری فرمانده انتظامی – سال ۱۳۷۱