حرف تازه – عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در راستای خدمات رسانی و رفع خاموشی های ناشی از گرمای بی سابقه تا پاسی از بامداد سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ به روایت تصویر:

حرف تازه – عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در راستای خدمات رسانی و رفع خاموشی های ناشی از گرمای بی سابقه تا پاسی از بامداد سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ به روایت تصویر: