وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سخنگوی جدید دولت معرفی شد.

حرف تازه – در حالی که دولت حسن روحانی مدت ها بدون سخنگو به کار خود ادامه می داد سرانجام علی ربیعی به عنوان سخنگوی جدید دولت معرفی شد.

ربیعی پیش از این به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه دولت حضور داشت که با رای استیضاح نمایندگان برکنار شده بود.

او استاد دانشگاه و پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی است. 

پیش از این محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت بود و از تیرماه سال گذشته دولت بدون سخنگو به کار خود ادامه داد.