در هفتاد و سومین جلسه شورا، سرپرست شهرداری بودجه پیشنهادی سال آتی را با ۳۰ درصد کاهش و با رقم، ۶۸۵ میلیارد تومان، تقدیم شورای شهر رشت کرد.

حرف تازه – در هفتاد و سومین جلسه شورا، سرپرست شهرداری بودجه پیشنهادی سال آتی را با ۳۰ درصد کاهش و با رقم، ۶۸۵ میلیارد تومان، تقدیم شورای شهر رشت کرد.

رئیس شورا ضمن تقدیر از سرپرست شهرداری اظهار داشت: با وجود مشکلات متعدد در شهرداری، سرپرست تلاش کردند تا چرخ شهرداری را ولو با یک سرعت آرام به حرکت درآورند.

سرپرست شهرداری با حضور در تالار شورا بیان داشت: تلاش مجموعه شهرداری این بود که در فقدان شهردار در امورات شهر وقفه ایجاد نشود.

علی بهارمست با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری گفت: برای خروج شهرداری از این بحران و قطاری که از ریل خارج شده، باید بودجه ای نوشته شود که امکان محقق شدن آن باشد.

وی با مقایسه ای از رشد بودجه و درآمدزایی شهرداری از سال ۹۲ تا کنون ابراز کرد: بودجه سال ۹۲، رقم ۱۹۳ میلیارد تومان پیش مصوب شد و ۱۶۴ میلیارد تومان آن محقق گردید که ۸۵ درصد محقق شده است.

بودجه سال ۹۳ به میزان ۲۴۵ میلیارد تومان مصوب شد که ۸۹ درصد آن محقق شد.

بهارمست با انتقاد از رشد قابل توجه بودجه شهرداری از سال ۹۳ و ۹۴، افزود: رشد ۶۰۰ میلیارد تومانی نسبت به سال پیشین، موجب شد به صرف بستن بودجه و کد، هزینه شود و اکنون بسیاری از بدهکاری های ناشی از همان تعهدات است.

وی رشد بودجه ۹۰۰ میلیاردی برای سال ۹۶ را هم غیر منطقی دانست و تاکید کرد: مقایسه بودجه شهرهای همتراز رشت، نشان می دهد این رشد بودجه حدود دو برابر بیشتر از شهرهای همتراز نظیر همدان بوده است.

بهارمست با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری بویژه در ۳ کد درآمدی دریافت وام، فروش املاک و کمک های دولتی ابراز کرد: این ۳ کد کاهش داشته و بودجه سال بعدبا کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال جاری، ۶۸۵ میلیارد تومان تدوین شده و از این رقم، ۴۶ درصد جاری و ۵۴ درصد عمرانی لحاظ شده است.

سرپرست شهرداری با تاکید بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، ابراز کرد: تصمیم گیرنده شورای شهر است و با همان شیب ملایم، باید روند مالی شهرداری را به حالت منطقی برگردانند.