سینا مقدادی عضو علی البدل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت است. تحصیلات او کارشناسی ارشد مهندسی عمران و در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار است.

حرف تازه – با برگزاری روز نخست ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری رشت که با ارائه برنامه رضا ساغری، علی مبصر و حامد عبدالهی همراه بود و با امضای ۸ عضو شورا فاطمه مقیمی نیز به جمع کاندیداهای شهرداری رشت اضافه شد. بدین ترتیب جمع گزینه های نهایی به ۷ نفر رسید که ۴ نفر باقی مانده یعنی مسعود موسوی، بهزاد نیک فهم، سینا مقدادی و فاطمه مقیمی فردا به ارائه برنامه های خود می پردازند.

در همین راستا به معرفی بیشتر گزینه های نهایی شهرداری رشت خواهیم پرداخت. پیش از این در گزارش هایی نگاهی به رزومه علی مبصر (اینجا بخوانید)، حامد عبدالهی (اینجا بخوانید)، رضا ساغری (اینجا بخوانید)، سید مسعود موسوی (اینجا بخوانید) و بهزاد نیک فهم (اینجا بخوانید) داشتیم. در این گزارش قصد داریم نگاهی به سوابق سینا مقدادی داشته باشیم.

سینا مقدادی عضو علی البدل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت است. تحصیلات او کارشناسی ارشد مهندسی عمران و در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار است.

مقدادی عضو دو دوره متوالی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان گیلان، نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، عضو اصلی کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری رشت،عضو اصلی کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی گیلان نیز بوده است.

گفته می شود فاطمه شیرزاد، سینا مقدادی را به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی تعرفه کرده است. مقدادی نیز صبح فردا به ارائه برنامه خواهد پرداخت.