سید امیر حسین علوی به همراه نصرتی شهردار رشت و دکتر حمیدرضا عدل معاونت فنی، امور زیربنایی و تولید سازمان برنامه و بودجه کشور بازدیدی میدانی از مسیر رودخانه های زرجوب و گوهر رود به عمل آوردند.

حرف تازه – سید امیر حسین علوی به همراه نصرتی شهردار رشت و دکتر حمیدرضا عدل معاونت فنی، امور زیربنایی و تولید سازمان برنامه و بودجه کشور بازدیدی میدانی از مسیر رودخانه های زرجوب و گوهر رود به عمل آوردند.

در خلال این بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اهمیت زیست محیطی و فرصت های اقتصادی که احیای رودخانه های شهری رشت میتواند در پی داشته باشد، حل بحران رودخانه های گوهر رود و زرجوب را مطالبه ای دیرباز از سوی شهروندان رشت دانست که با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز ناگزیر به جذب اعتبارات ملی و سرمایه گذار کلان میباشد.

علوی با تشریح مشکلاتی که وضعیت کنونی این رودخانه ها مسبب آن شده است و پیگیری های کمیسیون تخصصی بهداشت و محیط زیست شورای شهر و برگزاری جلسات مستمر با متولیان این امر از سوی شورای اسلامی شهر خواستار اقدامی ضربتی در این خصوص از معاونت برنامه و بودجه کشور شد.

در انتهای این بازدید مقرر گردید تا با تهیه طرحی کوتاه مدت، مقدمات جذب سرمایه گذار و سایر حمایت های لازم فراهم گردد.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت