در حالیکه حدود دو ماه از برکناری مدیر مالی پیشین شهرداری رشت می گذرد ولی وی علاقه ای به حضور در اتاق مشاوران نداشته و با داشتن راننده شخصی به جای حضور در شهرداری مرکز در یکی از اتاق های ساختمان تاریخی شهرداری رشت حضور دارد و در ادامه امضاهای سلیقه ای خود در زمان تصدی بر مدیریت مالی، این روزها نیز از امضای برخی از سندها طفره می رود.

حرف تازه – در حالیکه حدود دو ماه از برکناری مدیر مالی پیشین شهرداری رشت می گذرد ولی وی علاقه ای به حضور در اتاق مشاوران نداشته و با داشتن راننده شخصی به جای حضور در شهرداری مرکز در یکی از اتاق های ساختمان تاریخی شهرداری رشت حضور دارد و در ادامه امضاهای سلیقه ای خود در زمان تصدی بر مدیریت مالی، این روزها نیز از امضای برخی از سندها طفره می رود.

گویا این فرد که در زمان مدیریت نتوانست ارتباط خوبی با مراجعین به خصوص رسانه ها برقرار کند علاقه ای به تجربه اندوزی نداشته و همچنان اصرار به طی کردن روند گذشته دارد.

گفته می شود که یکی از دلایل عدم حضورش در ساختمان مرکزی شهرداری عدم رویارویی با همکاران شهرداری است و باید دید وی تا چه زمانی می تواند از این رویارویی فرار کند.

حرف تازه آمادگی انتشار پاسخ های احتمالی را دارد.

  • منبع خبر : آوای رشت