شنیده ها حاکی از آن است در پی جدی شدن پیشنهاد ریاست شورا به محمدحسن علیپور از سوی طیف 5 نفره، محمدحسن عاقل منش مترصد تعویض با علیپور  با پیش شرط ریاست شورااست.

اختصاصی حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است در پی جدی شدن پیشنهاد ریاست شورا به محمدحسن علیپور از سوی طیف ۵ نفره، محمدحسن عاقل منش مترصد تعویض با علیپور  با پیش شرط ریاست شورااست.

گفته می شود علیپور پیشنهاد پیوستن به طیف ۵ نفره شامل علوی، رسولی، شیرزاد، ذاکری و عالق منش را پذیرفته است و تا این لحظه گزینه ای بسیار جدی برای ریاست شورااست.

اما از سوی دیگر شنیده می شود پس از پیوستن علیپور به فراکسیون ۵ نفره، محمدحسن عاقل منش، که از مدت ها قبل ارتباط مناسبی با جذب و عبدالهی داشت و به عنوان ریش سفید قابلیت تعامل با حاجی پور و رمضانپور را نیز دارد، قصد پیوستن به دیگر فراکسیون شورا با پیش شرط ریاست را دارد.

چندی پیش فرهام زاهد نیز خواستار ریاست یک ریش سفید بر شورای پنجم شده بود. هرچند پیش از این از جذب و رمضانپور به عنوان گزینه های نهایی این طیف برای ریاست شورا یاد می شد اما به نظر می رسد اعضای این فراکسیون برای آن که دست بالا را در شورا داشته باشند و ترکیب هیئت رئیسه و کمیسیون ها را در اختیار بگیرند به ریاست عاقل منش رضایت دهند.

بدین ترتیب در صورت صحت این شنیده ها چه در صورت ریاست علیپور و چه در حالتی که عاقل منش رئیس آینده شورا باشد احتمالا یک ناکامی دیگر در کارنامه شورایی رمضانپور ثبت خواهد شد.

قرار است جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال سوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت روز سه شنبه برگزار گردد.