عضو شورای رشت با اعلام این مطلب گفت: تاخیر در انتخاب شهردار باعث رکود در اجرای پروژه ها و برنامه های کلان شهرداری است و دلسردی شهروندان و عدم تحقق اهداف مدیریت شهری می شود.

حرف تازه – منتخب اول مردم رشت در انتخابات شوراها با اشاره محرم و واقعه عاشورا، پیام اصلی این واقعه را امر به معروف و نهی از منکر و شناخت ظلم و حمایت از مظلوم دانست و با مثال شریح قاضی اظهار داشت: منظلم و آنان که تن به ظلم داده و تحت تاثیر تهدید و تتمیع واقعیت را انکار میکنند از پست ترین افراد میباشند.
عضو شورای شهر افزود: امروز باید با بررسی عملکرد خود به این مطلب واقف شویم که اگر در واقعه عاشورا حضور داشتیم در برابر تهدید و فشار در کدام صف قرار میگرفتیم در برخی از رفتارهای خود تجدید نظر کرده و در راه درست گام بنهیم.
احمد رمضانپور نرگسی خطاب به شهروندان با اشاره به تعامل محوری به عنوان خط مشی خود از ابتدای شورا و عدم اعمال دیدگاه سیاسی در امور شورا اظهار داشت: در انتخاب شهردار گذشته علیرغم دخالت بیرونی و کنار گذاشتن شهردار مدنظر و مورد وثوق ما تنها به دلیل حفظ اجماع نظر و پیشبرد اهداف شورا و منافع شهر با حمایت از گزینه طیف مقابل با اعتقاد به توانایی های دکتر نصرتی وی را به عنوان شهردار انتخاب کرده و تا آخرین روز حضور ایشان در این مسند از وی حمایت کردیم و با تشکیل یک فراکسیون کاری از افراد باتجربه و فارغ از پرداختن به گرایشات سیاسی جهت پیشبرد کیفی امور تشکیل و به فعالیت شورایی پرداختیم که متاسفانه با فشار دستهای پشت پرده و سواستفاده آنها از ضعف های موجود در برخی از اعضا با برنامه ای هدفمند باعث ایجاد انشقاق و تفکیک سیاسی اعضا شده و بی توجه به تذکرات متعددی که در آن زمان بارها اعلام شد به تفرقه در بین اعضا انجامید.
وی با اشاره به نامه ۷ تن از اعضای شورای شهر خطاب به رییس شورا در خصوص تسریع در انتخاب شهردار، تاخیر در این امر را باعث رکود در اجرای پروژه ها و برنامه های کلان شهرداری دانست که باعث دلسردی شهروندان و عدم تحقق اهداف مدیریت شهری دانست.
عضو شورای شهر رشت در خصوص عدم انتخاب زاهد و حاجی پور به عنوان رییس شورای شهر در سال دوم بیان کرد: طیفی مشخص با حمایت دست های پشت پرده قصد این را داشتند انتخاب شهردار و احیانا کاندیدای مجلس آینده را با انتخاب هیئت رییسه سال دوم پیوند بزنند و چون اصلاح طلبان شورا مخالف این موضوع بودند با یک طراحی هدفمند ۳ تن از اعضای لیست امید را از حضور در هیئت رییسه و کمیسیونها حذف کردند.
منتخب اول شهروندان در شورای شهر در ادامه با اشاره به حذف خود از عضویت عادی در کمیسیون برنامه و بودجه افزود: با توجه به سابقه مشخص من به عنوان یک فرد متخصص در حوزه بودجه و حضور در کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی و تجربه بستن ۸ بودجه سالانه و ۲ برنامه توسعه ۵ ساله با همکاری اعضای کمیسیون تلفیق و حضور در هیئت رییسه کمیسیون بودجه و محاسبات در مجلس ششم و ضرورت نگاه تخصص محور در شورای شهر هیچ توجیهی به جز فشارهای بیرونی و اظهار نظر تخصصی و علمی و منجر به واقعیت من در انتقاد به بستن بودجه غیرواقع ای بودجه سال ۹۷ میباشد. بودجه ای که از ابتدا مشخص بود که با هیچ منطق و عقل سلیمی قابل تحقق نبوده و تنها اثر آن تحمیل بدهی های بیشتر بر مجموعه شهرداری میباشد و امروز با تحقق کمتر از ۲۵ درصد بودجه شاهد اثبات این ادعا هستیم.
آقای علوی به عنوان ریاست شورای شهر باید در این خصوص پاسخگو باشند که با کدام دلیل و استدلال و انگیزه تنها متخصص بودجه را از عضویت در کمیسیون بودجه حذف و مانع خدمت متخصصین به شهروندان و شهر شده اند؟
احمد رمضانپور در انتها افزودند: هیچ خط قرمزی جز منفعت شهر و شهروندان رشت و التزام به قانون اساسی نداشته و ندارم و تحت هیچ فشار و تهدیدی از رسیدگی به مطالبات شهروندان دست نخواهم کشید و امروز از همیشه بیشتر در این راه مستدام خواهم بود و امیدوارم سایر اعضای شورای شهر نیز با درک وظیفه ذاتی خود فارغ از مصلحت اندیشی های غیر ضروری که تنها باعث ایراد لطمه به شهر خواهد شد به وظایف ذاتی خود در راستای اجرای قانون بپردازند.